E Пацієнт Гінекологія Ополе 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
від Transposh - translation plugin for wordpress

Оголошення про прийом на посаду: Inspektor/Starszy inspektor/Specjalista ds. aparatury medycznej w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Директор Клінічного центру гінекології, Акушерство і неонатологія в Ополе

ogłasza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor/Starszy inspektor/Specjalista ds. aparatury medycznej
w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Adres i miejsce wykonywania pracy:
Клінічний центр гінекології, Акушерство і неонатологія в Ополе,
ul. W. Реймонт 8
45-066 Ополе

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar

Ilość etatów: 1

Zakres zadań

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i aparatury medycznej.
 2. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, aparatury medycznej i pomiarowej.
 3. Odpowiedzialność za terminowe przeglądy oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami.
 4. Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej sprzętu i aparatury medycznej.
 5. Planowanie zakupów, analiza i opiniowanie wniosków o zakupy sprzętu i aparatury medycznej.
 6. Przeprowadzanie analiz opłacalności napraw sprzętu i aparatury medycznej oraz opiniowanie kosztorysów napraw.
 7. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. sprzętu, aparatury medycznej oraz usług serwisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (тобто. Дз. U. з 2022 р. пункт. 1710 з пізніше. d.) oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy.
 8. Uczestniczenie w odbiorach nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej, w tym udział w komisyjnym i protokólarnym przyjmowaniu nowej aparatury i jej dokumentacji.
 9. Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących nowo zakupionego sprzętu i aparatury
 10. Opiniowanie stanu technicznego sprzętu i aparatury medycznej (odpowiedzialność za terminowe wycofywanie z eksploatacji aparatury medycznej).

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie:
  Specjalista: wyższe techniczne/starszy inspektor/inspektor: хв. średnie techniczne
 1. Staż pracy (liczba lat pracy):
  Specjalista: 3 lata,
  Starszy inspektor: 5 років (i wykształcenie średnie techniczne) або 1 рік (i wykształcenie wyższe techniczne),
  Inspektor: 4 lata (i wykształcenie średnie techniczne), brak wymaganego stażu przy wykształceniu wyższym.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w dziale technicznym podmiotu leczniczego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 3. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i szkoleniach,
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 5. oświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Дата та місце подання документів:

Документи необхідно подати до 03.03.2023 р.
Дата вирішальна: złożenia dokumentów do Centrum

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Klinicznego Centrum Ginekologii, Акушерство і неонатологія в Ополе
ul. W. Реймонт 8
45-066 Ополе

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor/Starszy inspektor/Specjalista ds. aparatury medycznej w Dziale Administracyjno-Gospodarczym”.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru powiadamiani będą tylko kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu.

Załącznik:
Ogłoszenie o naborze
Wynik naboru

© Клінічний гінекологічний центр,Акушерство і неонатологія в Ополе

45-066 Ополе
ul. W.Reymonta 8


від Transposh - translation plugin for wordpress

Контактна інформація