E Patient Gynecology Opole 2022v2

УкраїнськаEnglishPolski
by Transposh - translation plugin for wordpress

Oddział Kliniczny Neonatologii spełnia wymogi III stopnia referencyjności, co oznacza najwyższe kompetencje i uprawnienia do leczenia najtrudniejszych przypadków patologii noworodka. Oddział dysponuje 50 miejscami.

System rooming-in jest zalecany przez Światową Organizację Zdrowia:

 • umożliwia nieprzerwany kontakt dziecka z rodzicami,
 • zapewnia, tak potrzebne w tym okresie naszego życia, poczucie bezpieczeństwa i spokojunieocenione warunki rozwoju więzi emocjonalnej między mamą a jej nowonarodzonym dzieckiem,
 • wpływa na prawidłowe wzbudzanie laktacji i toruje drogę do udanego karmienia piersią,
 • pomaga rodzicom szybciej opanować sztukę pielęgnacji oraz zaspokajania potrzeb dziecka, dzięki ciągłej jego obserwacji,
 • ułatwia kobiecie wcielenie się w nową rolęrolę Mamy.

Bezpieczeństwo naszym dzieciom zapewniamy poprzez fachową opiekę:

 • codzienny, 24-godzinny nadzór lekarzy specjalistów neonatologii i pediatrii,
 • opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych,
 • konsultacje specjalistów z zakresu kardiologii, chirurgii dziecięcej, okulistyki, genetyki, neurologopedii dziecięcej,
 • porady certyfikowanych konsultantów i doradców laktacyjnych oraz psychologa,
 • diagnostykę laboratoryjną, radiologiczną i ultrasonograficzną dzieci, u których zaobserwowano nieprawidłowości w okresie rozwoju prenatalnego, a także tych z czynnikami ryzyka okołoporodowego oraz podejrzanych o zakażenie wrodzone.

Każde z naszych dzieci, objęte jest, obowiązującymi badaniami przesiewowymi w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonych błędów metabolicznych, zaburzeń słuchu oraz wrodzonych wad serca ( test pulsoksymetryczny ). Wykonujemy obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Dbamy również o ocenę ryzyka hiperbilirubinemii przy użyciu aparatu do przezskórnego pomiaru stężenia bilirubiny, który ogranicza konieczność pobierania krwi do badań, a u dzieci wymagających leczenia żółtaczki stosujemy fototerapię przy użyciu najnowszej klasy lamp. W szczególnych przypadkach wykonujemy transfuzję wymienną.

 • Opieka nad noworodkiem zdrowym
 • Opieka nad noworodkiem urodzonym w domu

Diagnostyka i leczenie:

 • Żółtaczka enzymatyczna
 • Żółtaczka konfliktowa ABO, Rh, inne
 • Żółtaczka fizjologiczna przedłużona
 • Żółtaczka infekcyjna
 • Żółtaczka pokarmowa
 • Żółtaczka wcześniaków
 • Katar ropny
 • Infekcje dróg moczowych
 • Infekcje wewnątrzmaciczne
 • Wrodzone zapalenie płuc
 • Ostre zapalenie oskrzeli
 • MAS
 • Zapalenie pępka
 • Zapalenie spojówek
 • Przejściowe zaburzenia oddychania
 • RDS
 • Pierwotna niedodma płuc
 • Niewydolność oddechowa noworodków
 • BPD Dysplazja oskrzelowopłucna
 • Posocznica – gronkowiec naskórkowy
 • Posocznica – gronkowiec złocisty
 • Posocznica bakteryjna nieokreślona
 • Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
 • Hipotrofia wewnątrzmaciczna
 • Wcześniactwo
 • Hipoglikemia u noworodka
 • Rumień toksyczny
 • Anemia noworodków i wcześniaków
 • Encefalopatia niedokrwienno – niedotlenieniowa
 • Drgawki u noworodka
 • Obrzęk mózgu spowodowany urazem porodowym
 • Niewydolność krążeniowa
 • Niedotlenienie okołoporodowe
 • Transfuzje uzupełniające UKKCz, środków krwiozastępczych
 • Transfuzja wymienna
 • USG przezciemieniowe
 • abdominal ultrasound
 • USG płuc
 • USG serca + konsultacja kardiologiczna
 • ECHO serca
 • Cewnikowanie żył
 • Punkcja lędźwiowa
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Nieinwazyjne wspomaganie oddychania
 • IMV
 • Drenaż odmy opłucnowej
 • Podanie surfaktantu
 • Żywienie dojelitowe noworodków
 • Żywienie pozajelitowe noworodków
 • Test pulskoksymetryczny
 • Przesiewowe badanie słuchu
 • Przesiewowe badanie w kierunku chorób metabolicznych
 • Szczepienie przeciw WZW typu B i BCG
 • Podanie immunoglobuliny a-HBS
 • Badania laboratoryjne w pełnym zakresie
 • Fototerapia
 • EKG
 • Konsultacje specjalistyczne w zakresie: endokrynologii, chirurgii, ortopedii, neologopedii, neurologii
 • Dożylne podanie antybiotyków
 • Podcięcie krótkiego wędzidełka języka
 • Wykonanie posiewu krwi, moczu.

© Clinical Gynecology Center,Obstetrics and Neonatology in Opole

45-066 Opole
the. W. Reymont 8


by Transposh - translation plugin for wordpress

Contact